अमरकोषसम्पद्

         

शिवा (स्त्री) == पार्वती

शिवा भवानी रुद्राणी शर्वाणी सर्वमङ्गला 
स्वर्गवर्गः 1.1.37.1.1

पर्यायपदानि
 उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी॥
 शिवा भवानी रुद्राणी शर्वाणी सर्वमङ्गला।
 अपर्णा पार्वती दुर्गा मृडानी चण्डिकाम्बिका।
 आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा।

 उमा (स्त्री)
 कात्यायनी (स्त्री)
 गौरी (स्त्री)
 काली (स्त्री)
 +काला (स्त्री)
 हैमवती (स्त्री)
 ईश्वरी (स्त्री)
 +ईश्वरा (स्त्री)
 शिवा (स्त्री)
 +शिवी (स्त्री)
 भवानी (स्त्री)
 रुद्राणी (स्त्री)
 शर्वाणी (स्त्री)
 सर्वमङ्गला (स्त्री)
 अपर्णा (स्त्री)
 पार्वती (स्त्री)
 दुर्गा (स्त्री)
 मृडानी (स्त्री)
 चण्डिका (स्त्री)
 अम्बिका (स्त्री)
 आर्या (स्त्री)
 दाक्षायणी (स्त्री)
 गिरिजा (स्त्री)
 मेनकात्मजा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 झटामलाज्झटा ताली शिवा तामलकीति च।
 अल्पा शमी शमीरः स्याच्छमीसक्तुफला शिवा।
 हरीतकी हैमवती चेतकी श्रेयसी शिवा।
 स्त्रियां शिवा भूरिमायगोमायुमृगधूर्तकाः।

 शिवा (स्त्री) - शमीवृक्षः 2.4.52.1
 शिवा (स्त्री) - हरीतकी 2.4.59.2
 शिवा (स्त्री) - भूम्यामलकी 2.4.127.1
 शिवा (स्त्री) - जम्भूकः 2.5.5.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue