अमरकोषसम्पद्

         

महावात (पुं) == महावायुः

प्रकम्पनो महावातो झञ्झावातः सवृष्टिकः 
स्वर्गवर्गः 1.1.63.2.2

पर्यायपदानि
 प्रकम्पनो महावातो झञ्झावातः सवृष्टिकः।

 प्रकम्पन (पुं)
 महावात (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue