अमरकोषसम्पद्

         

+आषाढक (पुं) == आषाढमासः

आषाढे श्रावणे तु स्यान्नभाः श्रावणिकश्च सः 
कालवर्गः 1.4.16.2.1.2

पर्यायपदानि
 वैशाखे माधवो राधो ज्येष्ठे शुक्रः शुचिस्त्वयम्।
 आषाढे श्रावणे तु स्यान्नभाः श्रावणिकश्च सः॥

 शुचि (पुं)
 आषाढ (पुं)
 +आषाढक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue