अमरकोषसम्पद्

         

अपराजिता (स्त्री) == विष्णुक्रान्ता

आस्फोटा गिरिकर्णी स्याद्विष्णुक्रान्तापराजिता 
वनौषधिवर्गः 2.4.104.1.4

पर्यायपदानि
 आस्फोटा गिरिकर्णी स्याद्विष्णुक्रान्तापराजिता।

 आस्फोटा (स्त्री)
 गिरिकर्णी (स्त्री)
 विष्णुक्रान्ता (स्त्री)
 अपराजिता (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 स्याद्वातकः शीतलोऽपराजिता शणपर्ण्यपि॥

 अपराजिता (स्त्री) - शणपर्णी 2.4.149.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue