अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.10

आदित्यविश्ववसवस्तुषिता भास्वरानिलाः
माहाराजिकसाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः

आदित्य (पुं) = गणदेवता. 1.1.10.1.1

English: class of devas
Telugu: గణదేవతలు

विश्व (नपुं) = गणदेवता. 1.1.10.1.2

English: class of devas
Telugu: గణదేవతలు

वसु (पुं-बहु) = गणदेवता. 1.1.10.1.3

English: class of devas
Telugu: గణదేవతలు

तुषित (पुं-बहु) = गणदेवता. 1.1.10.1.4

English: class of devas
Telugu: గణదేవతలు

आभास्वर (पुं) = गणदेवता. 1.1.10.1.5

English: class of devas
Telugu: గణదేవతలు

अनिल (पुं) = गणदेवता. 1.1.10.1.6

English: class of devas
Telugu: గణదేవతలు

महाराजिक (पुं-बहु) = गणदेवता. 1.1.10.2.1

English: class of devas
Telugu: గణదేవతలు

साध्य (पुं-बहु) = गणदेवता. 1.1.10.2.2

English: class of devas
Telugu: గణదేవతలు

रुद्र (पुं) = गणदेवता. 1.1.10.2.3

English: class of devas
Telugu: గణదేవతలు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue