अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.20

उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चक्रपाणिश्चतुर्भुजः
पद्मनाभो मधुरिपुर्वासुदेवस्त्रिविक्रमः

उपेन्द्र (पुं) = विष्णुः. 1.1.20.1.1

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

इन्द्रावरज (पुं) = विष्णुः. 1.1.20.1.2

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

चक्रपाणि (पुं) = विष्णुः. 1.1.20.1.3

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

चतुर्भुज (पुं) = विष्णुः. 1.1.20.1.4

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

पद्मनाभ (पुं) = विष्णुः. 1.1.20.2.1

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

मधुरिपु (पुं) = विष्णुः. 1.1.20.2.2

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

वासुदेव (पुं) = विष्णुः. 1.1.20.2.3

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

त्रिविक्रम (पुं) = विष्णुः. 1.1.20.2.4

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue