अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.35

कपर्दोऽस्य जटाजूटः पिनाकोऽजगवं धनुः
प्रमथा: स्युः पारिषदा ब्राह्मीत्याद्यास्तु मातरः
ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा
वारीही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः

कपर्द (पुं) = शिवस्य जटाबन्धः. 1.1.35.1.1

English: shiva's braided hair
Telugu: శివుని జటాజూటము

जटाजूट (पुं) = शिवस्य जटाबन्धः. 1.1.35.1.2

English: shiva's braided hair
Telugu: శివుని జటాజూటము

पिनाक (पुं) = शिवधनुः. 1.1.35.1.3

English: shiva's bow
Telugu: శివధనుస్సు

अजगव (नपुं) = शिवधनुः. 1.1.35.1.4

English: shiva's bow
Telugu: శివధనుస్సు

+अजकव (नपुं) = शिवधनुः. 1.1.35.1.4.2

English: shiva's bow
Telugu: శివధనుస్సు

प्रमथ (पुं) = शिवानुचरः. 1.1.35.2.1

English: shiva's attendants
Telugu: శివుని పరిచరులు

पारिषद (पुं) = शिवानुचरः. 1.1.35.2.2

English: shiva's attendants
Telugu: శివుని పరిచరులు

ब्राह्मी (स्त्री) = शक्तिदेवता. 1.1.35.3.1

English: shakti
Telugu: శివుని శక్తి - పార్వతీ

ब्रह्माणी (स्त्री) = शक्तिदेवता. 1.1.35.3.2

माहेश्वरी (स्त्री) = शक्तिदेवता. 1.1.35.3.2

English: shakti
Telugu: శివుని శక్తి - పార్వతీ

कौमारी (स्त्री) = शक्तिदेवता. 1.1.35.3.3

English: shakti
Telugu: శివుని శక్తి - పార్వతీ

वैष्णवी (स्त्री) = शक्तिदेवता. 1.1.35.3.4

English: shakti
Telugu: శివుని శక్తి - పార్వతీ

वाराही (स्त्री) = शक्तिदेवता. 1.1.35.4.1

English: shakti
Telugu: శివుని శక్తి - పార్వతీ

इन्द्राणी (स्त्री) = शक्तिदेवता. 1.1.35.4.2

English: shakti
Telugu: శివుని శక్తి - పార్వతీ

चामुण्डा (स्त्री) = शक्तिदेवता. 1.1.35.4.3

English: shakti
Telugu: శివుని శక్తి - పార్వతీ

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue