अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.49

मन्दाकिनी वियद्गङ्गा स्वर्णदी सुरदीर्घिका
मेरुः सुमेरुर्हेमाद्री रत्नसानुः सुरालयः

मन्दाकिनी (स्त्री) = देवगङ्गा. 1.1.49.1.1

English: divine ganga
Telugu: ఆకాశ గంగ

वियद्गङ्गा (स्त्री) = देवगङ्गा. 1.1.49.1.2

English: divine ganga
Telugu: ఆకాశ గంగ

स्वर्णदी (स्त्री) = देवगङ्गा. 1.1.49.1.3

English: divine ganga
Telugu: ఆకాశ గంగ

सुरदीर्घिका (स्त्री) = देवगङ्गा. 1.1.49.1.4

English: divine ganga
Telugu: ఆకాశ గంగ

मेरु (पुं) = मेरुपर्वतः. 1.1.49.2.1

English: meru mountain
Telugu: మేరు పర్వతము

सुमेरु (पुं) = मेरुपर्वतः. 1.1.49.2.2

English: meru mountain
Telugu: మేరు పర్వతము

हेमाद्रि (पुं) = मेरुपर्वतः. 1.1.49.2.3

English: meru mountain
Telugu: మేరు పర్వతము

रत्नसानु (पुं) = मेरुपर्वतः. 1.1.49.2.4

English: meru mountain
Telugu: మేరు పర్వతము

सुरालय (पुं) = मेरुपर्वतः. 1.1.49.2.5

English: meru mountain
Telugu: మేరు పర్వతము

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue