अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.67

तीव्रैकान्तनितान्तानि गाढबाढदृढानि च
क्लीबे शीघ्राद्यसत्त्वे स्यात् त्रिष्वेषां सत्त्वगामि यत्

तीव्र (नपुं) = अतिशयः. 1.1.67.1.1

English: excessive
Telugu: అతిశయము

एकान्त (नपुं) = अतिशयः. 1.1.67.1.2

English: excessive
Telugu: అతిశయము

नितान्त (नपुं) = अतिशयः. 1.1.67.1.3

English: excessive
Telugu: అతిశయము

गाढ (नपुं) = अतिशयः. 1.1.67.1.4

English: excessive
Telugu: అతిశయము

बाढ (नपुं) = अतिशयः. 1.1.67.1.5

English: excessive
Telugu: అతిశయము

दृढ (नपुं) = अतिशयः. 1.1.67.1.6

English: excessive
Telugu: అతిశయము

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue