अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.95

रञ्जनी श्रीफली तुत्था द्रोणी दोला च नीलिनी
अवल्गुजः सोमराजी सुवल्लिः सोमवल्लिका

रञ्जनी (स्त्री) = नीली. 2.4.95.1.1

श्रीफली (स्त्री) = नीली. 2.4.95.1.2

तुत्था (स्त्री) = नीली. 2.4.95.1.3

द्रोणी (स्त्री) = नीली. 2.4.95.1.4

दोला (स्त्री) = नीली. 2.4.95.1.5

नीलिनी (स्त्री) = नीली. 2.4.95.1.6

अवल्गुज (पुं) = बाकुची. 2.4.95.2.1

सोमराजी (स्त्री) = बाकुची. 2.4.95.2.2

सुवल्ली (स्त्री) = बाकुची. 2.4.95.2.3

सोमवल्लिका (स्त्री) = बाकुची. 2.4.95.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue