अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.229

देवभेदेऽनले रश्मौ वसू रत्ने धने वसु
विष्णौ च वेधाः स्त्री त्वाशीर्हिताशंसाहिदंष्ट्रयोः

वसु (पुं) = अग्निः. 3.3.229.1.1

वसु (पुं) = किरणः. 3.3.229.1.1

वसु (पुं) = देवेष्वेकः. 3.3.229.1.1

वसु (नपुं) = धनम्. 3.3.229.1.1

वसु (नपुं) = रत्नम्. 3.3.229.1.1

वेधस् (पुं) = विष्णुः. 3.3.229.2.1

आशिस् (स्त्री) = हिताशंसा. 3.3.229.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue