अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.8

स्याद्भूतिकं तु भूनिम्बे कत्तृणे भूस्तृणेऽपि च
ज्योत्स्निकायां च घोषे च कोशातक्यथ कट्फले

भूतिक (नपुं) = चिरायता. 3.3.8.1.1

भूतिक (नपुं) = कुम्भी. 3.3.8.1.1

भूतिक (नपुं) = तृणविशेषः. 3.3.8.1.1

कोशातकी (स्त्री) = ज्योत्स्निका. 3.3.8.2.1

कोशातकी (स्त्री) = घोषः. 3.3.8.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue