अमरकोषसम्पद्

         

ब्राह्मी (स्त्री) == शक्तिदेवता

ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा 
स्वर्गवर्गः 1.1.35.3.1

पर्यायपदानि
 ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा।
 वारीही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः॥

 ब्राह्मी (स्त्री)
 ब्रह्माणी (स्त्री)
 माहेश्वरी (स्त्री)
 कौमारी (स्त्री)
 वैष्णवी (स्त्री)
 वाराही (स्त्री)
 इन्द्राणी (स्त्री)
 चामुण्डा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती।

 ब्राह्मी (स्त्री) - सरस्वती 1.6.1.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue