अमरकोषसम्पद्

         

+चण्डिका (स्त्री) == चण्डिका

कर्ममोटी तु चामुण्डा चर्ममुण्डा तु चर्चिका 
स्वर्गवर्गः 1.1.37.4.4.2

पर्यायपदानि
 कर्ममोटी तु चामुण्डा चर्ममुण्डा तु चर्चिका॥

 चर्ममुण्डा (स्त्री)
 चर्चिका (स्त्री)
 +चण्डिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अपर्णा पार्वती दुर्गा मृडानी चण्डिकाम्बिका।

 चण्डिका (स्त्री) - पार्वती 1.1.37.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue