अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.37

शिवा भवानी रुद्राणी शर्वाणी सर्वमङ्गला
अपर्णा पार्वती दुर्गा मृडानी चण्डिकाम्बिका
आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा
कर्ममोटी तु चामुण्डा चर्ममुण्डा तु चर्चिका

शिवा (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.1.1

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

+शिवी (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.1.1.2

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

भवानी (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.1.2

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

रुद्राणी (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.1.3

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

शर्वाणी (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.1.4

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

सर्वमङ्गला (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.1.5

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

अपर्णा (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.2.1

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

पार्वती (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.2.2

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

दुर्गा (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.2.3

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

मृडानी (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.2.4

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

चण्डिका (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.2.5

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

अम्बिका (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.2.6

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

आर्या (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.3.1

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

दाक्षायणी (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.3.2

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

गिरिजा (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.3.3

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

मेनकात्मजा (स्त्री) = पार्वती. 1.1.37.3.4

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

कर्ममोटी (स्त्री) = चामुण्डा. 1.1.37.4.1

चामुण्डा (स्त्री) = चामुण्डा. 1.1.37.4.2

चर्ममुण्डा (स्त्री) = चण्डिका. 1.1.37.4.3

चर्चिका (स्त्री) = चण्डिका. 1.1.37.4.4

+चण्डिका (स्त्री) = चण्डिका. 1.1.37.4.4.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue