अमरकोषसम्पद्

         

मेनका (स्त्री) == मेनकानामाप्सरा

घृताची मेनका रम्भा उर्वशी च तिलोत्तमा 
स्वर्गवर्गः 1.1.52.2.2

पर्यायपदानि
 घृताची मेनका रम्भा उर्वशी च तिलोत्तमा।

 मेनका (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue