अमरकोषसम्पद्

         

गन्धफली (स्त्री) == चम्पककलिका

एतस्य कलिका गन्धफली स्यादथ केसरे 
वनौषधिवर्गः 2.4.64.1.1

पर्यायपदानि
 एतस्य कलिका गन्धफली स्यादथ केसरे।

 गन्धफली (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 विष्वक्सेना गन्धफली कारम्भा प्रियकश्च सा।

 गन्धफली (स्त्री) - प्रियङ्गुवृक्षः 2.4.56.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue