अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: चिक्कण. Page 1

1 चिक्कण (वि)

चिक्कणं मसृणं स्निग्धं तुल्ये भावितवासिते
वैश्यवर्गः 2.9.46.2.1
अर्थः - स्निग्धम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue