अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: नितान्त. Page 1

1 नितान्त (नपुं)

तीव्रैकान्तनितान्तानि गाढबाढदृढानि च
स्वर्गवर्गः 1.1.67.1.3
अर्थः - अतिशयः
excessive
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue