अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.59

अभया त्वव्यथा पथ्या कायस्था पूतनामृता
हरीतकी हैमवती चेतकी श्रेयसी शिवा

अभया (स्त्री) = हरीतकी. 2.4.59.1.1

अव्यथा (स्त्री) = हरीतकी. 2.4.59.1.2

पथ्या (स्त्री) = हरीतकी. 2.4.59.1.3

कायस्था (स्त्री) = हरीतकी. 2.4.59.1.4

पूतना (स्त्री) = हरीतकी. 2.4.59.1.5

अमृता (स्त्री) = हरीतकी. 2.4.59.1.6

हरीतकी (स्त्री) = हरीतकी. 2.4.59.2.1

हैमवती (स्त्री) = हरीतकी. 2.4.59.2.2

चेतकी (स्त्री) = हरीतकी. 2.4.59.2.3

श्रेयसी (स्त्री) = हरीतकी. 2.4.59.2.4

शिवा (स्त्री) = हरीतकी. 2.4.59.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue