अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.98

वेणी प्रवेणी शीर्षण्यशिरस्यौ विशदे कचे
पाशः पक्षश्च हस्तश्च कलापार्थाः कचात्परे

वेणि (स्त्री) = रचितकेशः. 2.6.98.1.1

प्रवेणी (स्त्री) = रचितकेशः. 2.6.98.1.2

शीर्षण्य (पुं) = निर्मलकेशः. 2.6.98.1.3

शिरस्य (पुं) = निर्मलकेशः. 2.6.98.1.4

पाश (पुं) = केशात्कलापार्थः. 2.6.98.2.1

पक्ष (पुं) = केशात्कलापार्थः. 2.6.98.2.2

हस्त (पुं) = केशात्कलापार्थः. 2.6.98.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue