अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.174

वंशाङ्कुरे करीरोऽस्त्री तरुभेदे घटे च ना
ना चमूजघने हस्तसूत्रे प्रतिसरोऽस्त्रियाम्

करीर (पुं) = घटः. 3.3.174.1.1

करीर (पुं-नपुं) = वंशाङ्कुरः. 3.3.174.1.1

प्रतिसर (पुं) = चमूजघनः. 3.3.174.2.1

प्रतिसर (पुं-नपुं) = हस्तसूत्रम्. 3.3.174.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue