अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.196

स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु बलं ना काकसीरिणोः
वातूलः पुंसि वात्यायामपि वातासहे त्रिषु

बल (पुं) = काकः. 3.3.196.1.1

बल (नपुं) = स्थौल्यम्. 3.3.196.1.1

वातूल (पुं) = वातिः. 3.3.196.2.1

वातूल (वि) = वातासहः. 3.3.196.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue