अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.211

शूद्रायां विप्रतनये शस्त्रे पारशवो मतः
ध्रुवो भभेदे क्लीबे तु निश्चिते शाश्वते त्रिषु

पारशव (पुं) = शूद्रायां विप्रतनयः. 3.3.211.1.1

पारशव (पुं) = आयुधम्. 3.3.211.1.1

ध्रुव (पुं) = भभेदः. 3.3.211.2.1

ध्रुव (नपुं) = निश्चितम्. 3.3.211.2.1

ध्रुव (वि) = शाश्वतम्. 3.3.211.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue