अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.43

क्ष्वेडा वंशशलाकापि नाडी कालेऽपि षट्क्षणे
काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु

क्ष्वेडा (स्त्री) = वंशशलाका. 3.3.43.1.1

नाडी (स्त्री) = षट् क्षणकालः. 3.3.43.1.2

काण्ड (पुं-नपुं) = अवसरः. 3.3.43.2.1

काण्ड (पुं-नपुं) = अधमम्. 3.3.43.2.1

काण्ड (पुं-नपुं) = बाणः. 3.3.43.2.1

काण्ड (पुं-नपुं) = जलम्. 3.3.43.2.1

काण्ड (पुं-नपुं) = वर्गः. 3.3.43.2.1

काण्ड (पुं-नपुं) = दण्डः. 3.3.43.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue