अमरकोषसम्पद्

         

चामुण्डा (स्त्री) == शक्तिदेवता

वारीही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः 
स्वर्गवर्गः 1.1.35.4.3

पर्यायपदानि
 ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा।
 वारीही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः॥

 ब्राह्मी (स्त्री)
 ब्रह्माणी (स्त्री)
 माहेश्वरी (स्त्री)
 कौमारी (स्त्री)
 वैष्णवी (स्त्री)
 वाराही (स्त्री)
 इन्द्राणी (स्त्री)
 चामुण्डा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 कर्ममोटी तु चामुण्डा चर्ममुण्डा तु चर्चिका॥

 चामुण्डा (स्त्री) - चामुण्डा 1.1.37.4
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue