अमरकोषसम्पद्

         

चामुण्डा (स्त्री) == चामुण्डा

कर्ममोटी तु चामुण्डा चर्ममुण्डा तु चर्चिका 
स्वर्गवर्गः 1.1.37.4.2

पर्यायपदानि
 कर्ममोटी तु चामुण्डा चर्ममुण्डा तु चर्चिका॥

 कर्ममोटी (स्त्री)
 चामुण्डा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 वारीही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः॥

 चामुण्डा (स्त्री) - शक्तिदेवता 1.1.35.4
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue