अमरकोषसम्पद्

         

उत्कलिका (स्त्री) == कामादिजस्मृतिः

स्याच्चिन्ता स्मृतिराध्यानमुत्कण्ठोत्कलिके समे 
नाट्यवर्गः 1.7.29.1.5

पर्यायपदानि
 स्याच्चिन्ता स्मृतिराध्यानमुत्कण्ठोत्कलिके समे।

 उत्कण्ठा (स्त्री)
 उत्कलिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 स्यात्कल्लोलेऽप्युत्कलिका वार्धकं भाववृन्दयोः।

 उत्कलिका (स्त्री) - महातरङ्गः 3.3.17.10
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue