अमरकोषसम्पद्

         

गोलोमी (स्त्री) == वचा

वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमी शतपर्विका 
वनौषधिवर्गः 2.4.102.2.4

पर्यायपदानि
 वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमी शतपर्विका॥

 वचा (स्त्री)
 उग्रगन्धा (स्त्री)
 षड्ग्रन्था (स्त्री)
 गोलोमी (स्त्री)
 शतपर्विका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 गोलोमी शतवीर्या च गण्डाली शकुलाक्षका।
 गोलोमी भूतकेशो ना पत्राङ्गं रक्तचन्दनम्।

 गोलोमी (स्त्री) - शुक्लदूर्वा 2.4.159.1
 गोलोमी (स्त्री) - भूतकेशः 2.9.111.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue