अमरकोषसम्पद्

         

अव्यथा (स्त्री) == हरीतकी

अभया त्वव्यथा पथ्या कायस्था पूतनामृता 
वनौषधिवर्गः 2.4.59.1.2

पर्यायपदानि
 अभया त्वव्यथा पथ्या कायस्था पूतनामृता॥
 हरीतकी हैमवती चेतकी श्रेयसी शिवा।

 अभया (स्त्री)
 अव्यथा (स्त्री)
 पथ्या (स्त्री)
 कायस्था (स्त्री)
 पूतना (स्त्री)
 अमृता (स्त्री)
 हरीतकी (स्त्री)
 हैमवती (स्त्री)
 चेतकी (स्त्री)
 श्रेयसी (स्त्री)
 शिवा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अव्यथातिचरा पद्मा चारटी पद्मचारिणी।

 अव्यथा (स्त्री) - पद्माकः 2.4.146.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue