अमरकोषसम्पद्

         

कुमारी (स्त्री) == कुमारी

सहा कुमारी तरणिरम्लानस्तु महासहा 
वनौषधिवर्गः 2.4.73.2.2

पर्यायपदानि
 सहा कुमारी तरणिरम्लानस्तु महासहा॥

 सहा (स्त्री)
 कुमारी (स्त्री)
 तरणि (पुं)
अर्थान्तरम्
 कन्या कुमारी गौरी तु नग्निकानागतार्तवा।

 कुमारी (स्त्री) - कन्या 2.6.8.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue