अमरकोषसम्पद्

         

अमृता (स्त्री) == गुडूची

वत्सादनी छिन्नरुहा गुडूची तन्त्रिकामृता 
वनौषधिवर्गः 2.4.82.2.5

पर्यायपदानि
 वत्सादनी छिन्नरुहा गुडूची तन्त्रिकामृता॥
 जीवन्तिका सोमवल्ली विशल्या मधुपर्ण्यपि।

 वत्सादनी (स्त्री)
 छिन्नरुहा (स्त्री)
 गुडूची (स्त्री)
 तन्त्रिका (स्त्री)
 अमृता (स्त्री)
 जीवन्तिका (स्त्री)
 सोमवल्ली (स्त्री)
 विशल्या (स्त्री)
 मधुपर्णी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अमृता च वयस्था च त्रिलिङ्गस्तु बिभीतकः॥
 अभया त्वव्यथा पथ्या कायस्था पूतनामृता॥

 अमृता (स्त्री) - आमलकी 2.4.58.1
 अमृता (स्त्री) - हरीतकी 2.4.59.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue