अमरकोषसम्पद्

         

हेला (स्त्री) == अवमानितम्

स्त्रीभावावज्ञयोर्हेला हेलिः सूर्ये रणे हिलिः 
नानार्थवर्गः 3.3.206.3.1

पर्यायपदानि
 स्त्रीभावावज्ञयोर्हेला हेलिः सूर्ये रणे हिलिः।

 हेला (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 हेला लीलेत्यमी हावाः क्रियाः शृङ्गारभावजाः।

 हेला (स्त्री) - स्त्रीणाम् श्रृङ्गारभावजाः क्रिया 1.7.32.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue