अमरकोषसम्पद्

         

+काला (स्त्री) == पार्वती

उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी 
स्वर्गवर्गः 1.1.36.4.4.2

पर्यायपदानि
 उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी॥
 शिवा भवानी रुद्राणी शर्वाणी सर्वमङ्गला।
 अपर्णा पार्वती दुर्गा मृडानी चण्डिकाम्बिका।
 आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा।

 उमा (स्त्री)
 कात्यायनी (स्त्री)
 गौरी (स्त्री)
 काली (स्त्री)
 +काला (स्त्री)
 हैमवती (स्त्री)
 ईश्वरी (स्त्री)
 +ईश्वरा (स्त्री)
 शिवा (स्त्री)
 +शिवी (स्त्री)
 भवानी (स्त्री)
 रुद्राणी (स्त्री)
 शर्वाणी (स्त्री)
 सर्वमङ्गला (स्त्री)
 अपर्णा (स्त्री)
 पार्वती (स्त्री)
 दुर्गा (स्त्री)
 मृडानी (स्त्री)
 चण्डिका (स्त्री)
 अम्बिका (स्त्री)
 आर्या (स्त्री)
 दाक्षायणी (स्त्री)
 गिरिजा (स्त्री)
 मेनकात्मजा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 काला मसूरविदलार्धचन्द्रा कालमेषिका।
 नीली काला क्लीतकिका ग्रामीणा मधुपर्णिका॥
 सुषवी कारवी पृथ्वी पृथुः कालोपकुञ्जिका।

 काला (स्त्री) - नीली 2.4.94.2
 काला (स्त्री) - श्यामत्रिधारा 2.4.109.1
 काला (स्त्री) - कृष्णवर्णजीरकः 2.9.37.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue