अमरकोषसम्पद्

         

मातृ (स्त्री) == माता

अम्बा माताथ बाला स्याद्वासूरार्यस्तु मारिषः 
नाट्यवर्गः 1.7.14.2.2

पर्यायपदानि
 अम्बा माताथ बाला स्याद्वासूरार्यस्तु मारिषः॥

 अम्बा (स्त्री)
 मातृ (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 जनयित्री प्रसूर्माता जननी भगिनी स्वसा।
 माहेयी सौरभेयी गौरुस्रा माता च शृङ्गिणी॥

 मातृ (स्त्री) - जननी 2.6.29.1
 मातृ (स्त्री) - गौः 2.9.66.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue