अमरकोषसम्पद्

         

अर्चा (स्त्री) == प्रतिमा

प्रतिकृतिरर्चा पुंसि प्रतिनिधिरुपमोपमानं स्यात् 
शूद्रवर्गः 2.10.36.1.2

पर्यायपदानि
 प्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया॥
 प्रतिकृतिरर्चा पुंसि प्रतिनिधिरुपमोपमानं स्यात्।

 प्रतिमान (नपुं)
 प्रतिबिम्ब (नपुं)
 प्रतिमा (स्त्री)
 प्रतियातना (स्त्री)
 प्रतिच्छाया (स्त्री)
 प्रतिकृति (स्त्री)
 अर्चा (स्त्री)
 प्रतिनिधि (पुं)
अर्थान्तरम्
 पूजा नमस्यापचितिः सपर्यार्चार्हणाः समाः॥

 अर्चा (स्त्री) - पूजा 2.7.34.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue