अमरकोषसम्पद्

         

क्षिति (स्त्री) == अपचयः

सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती 
नानार्थवर्गः 3.3.70.2.2

पर्यायपदानि
 नाशः क्षये तिरोधाने जीवितेशः प्रिये यमे।
 क्षयार्चयोरपचितिः सातिर्दानावसानयोः॥
 सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती॥

 अपचिति (स्त्री)
 क्षिति (स्त्री)
 नाश (पुं)
अर्थान्तरम्
 धरा धरित्री धरणिः क्षोणिर्ज्या काश्यपी क्षितिः॥
 सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती॥

 क्षिति (स्त्री) - भूमिः 2.1.2.2
 क्षिति (स्त्री) - वासः 3.3.70.2
क्षिति (स्त्री) == वासः

सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती 
नानार्थवर्गः 3.3.70.2.2

पर्यायपदानि
 नाशः क्षये तिरोधाने जीवितेशः प्रिये यमे।
 क्षयार्चयोरपचितिः सातिर्दानावसानयोः॥
 सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती॥

 अपचिति (स्त्री)
 क्षिति (स्त्री)
 नाश (पुं)
अर्थान्तरम्
 धरा धरित्री धरणिः क्षोणिर्ज्या काश्यपी क्षितिः॥
 सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती॥

 क्षिति (स्त्री) - भूमिः 2.1.2.2
 क्षिति (स्त्री) - वासः 3.3.70.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue