अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: खर्व. Page 1

1 खर्व (पुं)

मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव
स्वर्गवर्गः 1.1.71.4.4
अर्थः - विशेषनिधिः
treasure


2 खर्व (पुं)

विकलाङ्गस्त्वपोगण्डः खर्वो ह्रस्वश्च वामनः
मनुष्यवर्गः 2.6.46.1.3
अर्थः - ह्रस्वः


3 खर्व (पुं)

न्यङ्नीचखर्वह्रस्वाः स्युरवाग्रेऽवनतानते
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.70.2.3
अर्थः - ह्रस्वः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue