अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: त्रेता. Page 1

1 त्रेता (स्त्री)

अग्नित्रयमिदं त्रेता प्रणीतः संस्कृतोऽनलः
ब्रह्मवर्गः 2.7.20.1.1
अर्थः - दक्षिणगार्हपत्याहवनीयाग्नयः


2 त्रेता (स्त्री)

उदयेऽधिगमे प्राप्तिस्त्रेता त्वग्नित्रये युगे
नानार्थवर्गः 3.3.69.1.2
अर्थः - अग्निः


3 त्रेता (स्त्री)

उदयेऽधिगमे प्राप्तिस्त्रेता त्वग्नित्रये युगे
नानार्थवर्गः 3.3.69.1.2
अर्थः - त्रेतायुगम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue