अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with आ: 330
आकम्पित आकर आकर्ष आकल्प आकार आकार आकारगुप्ति आकारणा आकाश आकीर्ण आकुल आक्रन्द आक्रीड आक्रोश आक्रोशन आक्षारण आक्षारित आक्षीव आक्षेप आक्षेप आखण्डल आखु आखुभुज् आखेट आख्या आख्यात आख्यायिका आगन्तु आगस् आगस् आगार +आगुर् आगू आग्नायी +आग्रहायण आग्रहायणिक आग्रहायणी आङ् आङ्गिक आङ्गिरस आचमन आचाम आचार्य आचार्या आचार्यानी आचित आच्छ आच्छादन आच्छादन आच्छादन आच्छुरितक आच्छोदन आजक आजानेय आजि आजि आजीव आजू आज्ञा आज्य आटि आडम्बर आडम्बर आडि आढक आढकिक आढकी आढ्य आतङ्क आतञ्चन आततायिन् आतप आतपत्र आतर आतायिन् आतिथ्य आतुर आतोद्य आत्तगर्व आत्मगुप्ता आत्मघोष आत्मज आत्मजा आत्मन् आत्मन् आत्मभू आत्मभू आत्मम्भरि आत्रेयी आथर्वण आदर्श आदि आदिकवि आदिकारण आदितेय आदित्य आदित्य आदित्य आदीनव आदृत आद्य आद्यमाषक आद्यून आधार आधि आधि आधूत आधोरण आध्यान आनक आनक आनकदुन्दुभि आनत आनद्ध आनन आनन्द आनन्दथु आनन्दन आनर्त आनाय आनाय्य आनाह आनाह आनुपूर्वी आन्धसिक आन्वीक्षिकी आपक्व आपगा आपण आपणिक आपत्प्राप्त आपद् आपन्न आपन्नसत्त्वा आपमित्यक आपान आपीड आपीन आपूपिक आपूपिक आप्त आप्य आप्रच्छन्न आप्रपदीन आप्लव आप्लाव आप्लुतव्रती आबन्ध आभरण आभाषण आभास्वर आभिचार आभीर आभीरपल्ली आभीरी आभील आभोग आमगन्धि आमनस्य आमय आमयाविन् आमलकी आमिक्षा आमिष आमिष आमिषाशिन् आमुक्त आमोद आमोद आमोद आमोदिन् आम् आम्नाय आम्नाय आम्र आम्रातक आम्रेडित आयत आयतन आयति आयत्त आयाम आयुध आयुधिक आयुधीय आयुष्मत् आयुस् आयोधन आरकूट आरग्वध आरति आरनालक आरम्भ आरव आरा आरात् आराधन आराम आरालिक आराव आरेवत आरोग्य आरोह आरोहण आर्तगल आर्तव आर्द्र आर्द्रक आर्य आर्य आर्या आर्यावर्त आर्षभ्य आर्हक आल आलम्भ आलय आलवाल आलस्य आलान आलाप आलि आलि आलि आली आलीढ आलु आलोक आलोकन आवपन आवर आवर्त आवलि आवसित आवाप आवापक आवाल आविग्न आविद्ध आविद्ध आविध आविल आविस् आवुक आवुत्त आवृत आवृत्त आवेगी आवेशन आवेशिक आशंसितृ आशंसु आशय +आशयाश आशर आशा आशा आशितङ्गवीन +आशिर आशिस् आशिस् आशीविष आशु आशु आशु आशुग आशुग आशुशुक्षणि आश्चर्य आश्रम आश्रय आश्रय आश्रयाश आश्रव आश्रव आश्रुत आश्व आश्वत्थ आश्वयुज आश्विन आश्विनेयौ आश्वीन आश्वीय आषाढ आषाढ +आषाढक आसक्त आसन आसन आसन आसना आसन्न आसव आसादित आसार आसार +आसुर आसुरी आसेचनक आस्कन्दन आस्कन्दित आस्तरण आस्तु आस्था आस्थान आस्थानी आस्पद आस्फोट आस्फोटनी आस्फोटा आस्फोटा आस्य आस्या आस्रव आहत आहत आहतलक्षण आहव आहवनीय आहार आहाव आहेय आहो आहोपुरुषिका आह्नाय आह्वय आह्वय आह्वा आह्वान